Kişinin mantıksız olduğunu bile bile aklından atamadığı  bazı düşüncelerin olması ve bunun sonucunda da durdurmakta zorluk çektiği bazı anlamsız şeyler yapması olarak tanımlanabilir. Obsesyonlar ergenlik döneminden itibaren kendini hissettirmeye başlar. 20- 25 yaşlarında ise belirginleşir.  Genellikle bulaşma ve temizlik, cinsel, sağlık, kuşku, başkalarına özellikle de yakınlarına zarar verme ihtimali, dini içerikli, düzenlilik, dokunma, sayma, biriktirme, batıl inançlar şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Obsesif-kompulsif bozuklukta bilişşel-davranışçı terapi kullanılmaktadır. Bu terapi yöntemiyle 5-20 seans arasında kişide yerleşik olan çarpıtılmış düşünceler akılcı ve işlevsel düşüncelere dönüştürülür. Ayrıca kişide sıkıntı yaratan uyaranlarla alıştırmalar yapılır ve korkunun üstüne gidilerek söndürülmeye çalışılır.