Özgüven kişinin kendisine karşı olumlu düşüncelerinin olması, olayları kontrol edebileceğine inanması, kendini sevmesi, değerinin farkında olması, yapamayacağı şeylerin farkında olup bu durumla barışık olması şeklinde tanımlanabilmektedir.

Özgüven eksikliği ise kişinin kendisini değersiz ve yetersiz görmesidir. Tek başına karar alamaması, karar alsa bile şüphe etmesi, başladığı aktiviteleri tamamlamadan yarım bırakması gibi durumlarla örneklendirilebilir. Özgüven eksikliğinde kişi kendisinden şüphe duyar, boyun eğer, pasif olur, güvensiz hisseder, depresyona girer ve aşağılık duygusu hisseder.

Peki bu durumla nasıl baş edilir?

Özgüven eksikliğini yenmek için genellike bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve psikodinamik psikoterapi kullanılmaktadır.

BDT ile kişin kendisini ve dünyayı algılayış şekli değiştirilmeye çalışılır. Kişinin olaylara daha akılcı bakması sağlanır. Kişinin bugününü etkileyen düşünceleri değiştirilerek benlik kavramı yeniden yapılandırılır.

Psikodinamik psikoterapi de ise kişinin geçmişten bugüne yaşadığı deneyimler ele alınarak yeniden düzenlenir.