Sosyal fobi kişinin sosyal durumlara karşı yoğun ve akıl almaz derecede korku duyduğu bir tür endişedir. Bu endişe başkaları tarafından eleştirilme, izlenilme ve yargılanma korkusundan kaynaklanır. Sosyal fobisi olan kişi hata yaparak başkalarının önünde rezil olacağından veya utanç duyacağından korkar. Bu yüzden başkalarının yanında yemek yeme, konuşma, sohbet başlatma, gibi davranışlardan kaçınırlar. Karşı cins ile sohbet başlatamaz çoğunlukla kendilerini toplumdan soyutlarlar çünkü yaptıkları davranışlardan dolayı diğer insanların kendileri hakkında olumsuz düşünceler geliştireceklerine inanırlar. Başkalarının kendilerindeki terleme, titreme, yüz kızarması gibi kaygı belirtilerini fark edeceklerinden endişe ederler.

Bu bozuklukta en sık uygulanan terapi yöntemleri Bilişsel ve Davranışçı Terapidir.

Bilişsel terapi de kişinin bedensel tepkilerini tanıma, kaygı duyduğu durumlarla baş etme stratejilerini geliştirme gibi aşamalar vardır.

Davranışsal terapide ise model olma, kaygı duyulan durumların üstüne gitme, belirtileri daha net algılayabilmesi için rol oynama, gevşeme eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi her kişide farklı uygulanabilecek yöntemler vardır. Ayrıca aile ve grup terapisi de uygulanarak bireylerin bu durumla baş etmesi sağlanabilmektedir.