Boşanma, kuşkusuz, çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisidir. Ancak, boşanmanın onların gelişimlerini ciddi bir biçimde etkileyecek olması birkaç unsura bağlı olarak gelişir.

Bu unsurlardan ilki; çocuğun anne babası ile ilişkisinde meydana gelebilecek değişikliklerin neler olduğudur. Bir diğer ifadeyle; çocuğunuz

  • anne / babasını kaybetmiş mi olacak? Artık anne ya da babasını göremeyecek mi?

kiminle yaşayacak?

  • Annesi ve / veya babası artık daha mı sinirli olacak? Yoksa annesi / babası istediği birçok şeye izin mi verecek artık, istediği birçok şeyi yapacak mı?
  • Annesi ve babası bir daha konuşacak mı?
  • Bir daha üçü bir araya gelebilecek mi?    gibi birçok sorunun cevabına göre şekillenecektir.

Bir diğer unsur da, çocuğun günlük hayatında meydana gelecek değişikliklerin neler olacağıdır. Örneğin; yaşadığı evi, gittiği okulu, eşyaları, bindiği servis, arkadaş çevresi vb. değişecek mi?

Boşanma muhakkak zarar verici bir durum olmak zorunda değildir. Önemli olan boşanma sürecinde siz ebeveynlerin çocuklarınıza daha fazla ilgi göstermeye devam edebilmeniz ve tutarlı davranmanızdır.

Boşanma sürecinde çocukları aile içi düzenin ve aile ilişkilerindeki bağlılığın (anne, baba, evcil hayvan)değişeceği kaygısı, terk edilme korkusu ve anne babasının birbirine düşman olacağı kaygısı strese iter. Buna bir de aile büyüklerinin ya da tanıdıkların diğer ebeveyn adına yapabilecekleri olumsuz söylem ya da suçlamalar eklenirse, çocuklarda örselenme dediğimiz kalıcı yıkımlar o zaman gelişmeye başlar.