Enürezis, istem dışı tekrarlayıcı biçimde idrar kaçırma olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle normal gelişim gösteren bir çocuğun 4-5 yaşlarını doldurduğu halde tıbbi bir neden olmaksızın altını ıslatmasıdır. Çocuklar genellikle 4,5 yaşına kadar mesane kontrolünü tamamlamış olurlar. 3 yaş civarında gündüz kontrol kazanılırken, gece kontrolü 4,5 yaşına kadar uzayabilir. Bir çocuğun enürezis tanısı alabilmesi için en az 5 yaşını doldurmuş olması ve en az 3 ay süreyle haftada iki veya daha fazla olmak üzere idrar kaçırma sorununun olması gerekmektedir. Enürezis birkaç tip ve biçimde görülebilir:

  • (Nocturnal tip) Yalnızca gece alt ıslatma.
  • (Diurnal tip) Yalnız gündüz alt ıslatma.
  • Hem gece hem gündüz altını ıslatma.
  • Ara sıra alt ıslatanlar. Üşüme, aşırı sıvı tüketme gibi nedenlerle ya da yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, travmatik yaşantılar, sert disiplin uygulaması, şiddete maruz kalma ile bir dönem için ortaya çıkabilir.

Ailenin dahil edildiği terapilerle çözümlenebilecek problemlerden biridir.