Okul çağındaki çocuklarda birdenbire okula gitmeye karşı beliren yoğun direnç durumudur. Problemin temel nedenleri genelde, anneye olan aşırı bağımlılık, evde kalması gereken küçük kardeş veya başka problemler olabilir.

Problemin ortaya çıkmasına neden olan şeyler, genellikle okulla ilgili değildir.

Çocuk için anneden ayrılma sayılabilecek her türlü olay, annenin hastalanması, hastaneye yatması, kardeş doğumu gibi, annenin çocuğa ilgisini zorunlu olarak azaltan nedenler ve boşanma, anne ile baba arasındaki geçimsizlik gibi, aile düzenini tehdit eden olaylar problemi tetikleyebilir.

Genellikle çalışkan, okula düşkün çocuk, karın ağrısı, bulantı ve benzer bedensel yakınmalar ileri sürerek evde kalmak ister.

Okula gitmesi için zorlanırsa ağır bir panik içine girerek hırçınlaşır. Evde kalmasına izin verilince bu belirtiler birdenbire kaybolur.

Yaklaşımda aile, okul ve psikolog işbirliği içinde kararlı bir tutumla çocuğun mutlaka okula götürülmesi sağlanır.