Lohusalık- Annelik Hüznü :  Genellikle doğumu izleyen 3. ya da 4.  günde başlayıp,  2 gün ile 1-2 hafta arasında sürebilir ve kendiliğinden geçer.  Uykuda düzensizlik, ağlama, huzursuzluk, duygularda ani değişiklikler, eleştiri ve önerilere karşı aşırı duyarlılık, keder ve sinirlilik gibi belirtilerle kendini gösterir.  Annelik – lohusalık hüznünün doğum sonu düşen östrojen ve progesteron düzeylerinden kaynaklı  olduğuna dair çalışmalar mevcuttur.  Bu durum annenin bebeğe bakımını, günlük yaşam işlevlerini bozmaz. Anneyi, özellikle, bebeğe bakım  ve doğum sonrası duygu durum değişiklikleri konusunda bilgilendirmek önem  taşımaktadır.  Bu dönemde anneler bebeğe bakım konusunda kaygı duymakta ve kendilerinden yüksek beklentiler içinde olabilmektedir. Annelik rolünün ve bakımın öğrenilebilir yanları olmasına rağmen her şeyi bilmek durumunda hissedebilirler. Bu dönemde, anneye ilgili göstermeli ve bebek bakımında destek olunmalıdır. Lohusalık hüznünün şiddetlenmesi ve sürede uzama doğum sonu depresyon (Post partum depresyon) riskini arttırabilir.

Postpartum Depresyon : Doğum sonrası depresyon genellikle  doğumu izleyen ilk 6 hafta da başlar ve doğum sonrası 1 yıla kadar sürebilir.  Doğum sonu depresyonun belirtileri uyku, iştah düzensizlikleri, sıklıkla ağlama, değersizlik duygusu, umutsuzluk, yerinde duramama ya da yavaşlık,  huzursuzluk, yalnızlık duyguları, bebeğe ve yakın çevreye yönelik öfke ya da düşmanca duyguların olması, bebeğe zarar verme ya da  onun için aşırı endişelenme, kendine bakım ve bebeğe bakımda azalma ve suçluluk duyguları olarak sıralanabilir. Pek çok anne bu dönemde mutlu olmayı beklediklerinden dolayı yaşadıkları  zıt duyguları  ve depresif belirtileri saklama eğiliminde olabilirler.  Annelik duygusunu yeterince yaşayamama, annelik rolünü yeterince yerine getirememiş olmaya yönelik kendilerini yargılayabilirler. Çevrenin de yargılayacağı korkusu ile gizleme eğilimi artabilir.  Yakın çevrenin annenin duygu durumunu takip etmesi, olumsuz duygularını ifade etmesine izin vermesi, kıyaslamalar yapmamasında yarar vardır.