Korku, yaşamı veya güvenliği tehdit eden bir tehlike algısı durumunda ortaya çıkan duygusal bir tepkidir. Aslında korku işe yarayan bir mekanizmadır. Bu şekilde baktığımızda insanı tehlikelerden koruyan ve hayatta kalmasını sağlayan bir mekanizmadır.

Korku duygusu yaşamımızı güven içinde devam ettirecek olan tedbirleri almamızı sağlar. Korkular da aynen sevgi, öfke, utanma gibi doğal ve işlevsel duygulardır.

Bazı durumlarda varolan tehlike algısı ile orantısız miktarda korku tepkisi ortaya çıkar. Kişi, korkuya sebep olan yer, durum veya nesneden karşı koyamayacağı bir şekilde kaçmaya ve kaçınmaya başlar. Bu abartılı korku hali kişinin yaşamını kısıtlamaya ve gündelik hayatını engellemeye başladığında fobi olarak tasvir edilir.  Fobiler yaşamın her döneminde ortaya çıkabilecek bir sorundur.

Genellikle davranışçı ve bilişsel davranışçı tekniklerle fobiler çözüme kavuşturulur.