Travma, normal insan deneyiminin dışında olan ve hayatı tehdit edici boyuttaki olaylar olarak tanımlanır. Bu tanımdan, travmatik yaşantıların, kişinin işkence, doğal afetler, taciz gibi durumlara maruz kalması ya da bunlara maruz kalan birine şahitlik etmesi gibi durumları ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ne var ki travma alanında son yıllarda yapılan çalışmalar bu şekilde bir fiziksel ya da psikolojik şiddet içermeyen olayların da bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu’na benzer belirtiler göstermelerine yol açabileceğine işaret etmektedir.

Travmatik yaşantılar hayatımızın sürekliliğine dair algımızı zedelemesi nedeniyle, yaşanan olaydan öncesi ve sonrası şeklinde deneyimlediğimiz hayatımızda, bu olayın nasıl bir yere oturtulacağına dair destek almak faydalı olacaktır. Özellikle, kayıpların yaşandığı bir travmatik deneyimde eğer varsa suçluluk, öfke, pişmanlık gibi duyguların hemen çalışılmaya başlanması gerekmektedir.

Travma durumlarında yapılan psikoterapi desteği kişinin baş etme becerilerini kuvvetlendirir, seçeneklerinin farkına varmasını sağlar ve bireyi travmanın olumsuz etkilerinden özgürleştirebilir.