Duygusal çatışmalarla baş edebilmek, tutum ve davranış değişikliği sağlamak, kişinin özgüvenini artırmak, evlenme-boşanma gibi hayata yön veren kararları alabilmek, kişiler arası ilişkileri düzenlemek amacıyla bire bir yapılan bir terapi yöntemidir.

Bireysel terapi kişinin kendi hayatına yaptığı bir yolculuk yada bir büyüme süreci olarak da tanımlanabilir. Böylece kişinin problem çözme becerileri gelişir ve hayatının kontrolünü eline almayı öğrenir.

Terapi bittiğinde kişinin benlik saygısı artar. Kendisiyle barışık, sorunlarını çözebilen, hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmiş bir birey olur.